GWH BALKIS

Kodėl GWH klijuotas balkis?
Pasyvus namas – tai pastatas, kurio normalios vidaus temperatūros (min 20° C) palaikymas ištisus metus nereikalauja aktyvaus energijos naudojimo. Pagrindinis reikalavimas tokiam namui – energijos sąnaudos pastato šildymui ir vėdinimui per metus negali viršyti 15 kWh vienam kvadratiniam metrui (tai atitinka apie 1,5 kub. m dujų). Palyginimui, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantis namas suvartoja vidutiniškai 100 kWh energijos vienam kvadratiniam metrui šildyti. Pagrindiniai pasyvaus namo kriterijai – labai geras pastato sandarumas, didelė sienų, stogo ir visų konstrukcijų šiluminė varža, įrengta aukšto naudingumo koeficiento vėdinimo sistema, optimalus nemokamų šilumos šaltinių panaudojimas (saulės, buitinių prietaisų ir kt.). Gerai izoliuotas pasyvus namas veikia kaip termosas, todėl sukauptą energiją išlaiko ilgą laiką.
GWH klijuotas balkis yra naujas revoliucinis produktas kurio technologija ir gamybinis procesas buvo sukurtas ir įdiegtas GWH gamybinėje bazėje Rusijoje, panaudojant JAV ir Kanadje išrastomis technologijomis, ir naudojantis patikimomis atestuotomis medžiagomis is Europos Sąjungos. Sudėtinių medžiagų tiekėjos yra šių medžiagų pasaulio industrijos lyderės Vokietijos chemijos koncernas BASF ir AKZO NOBEL.
GWH klijuotas balkis inkorporuoja savyje izoliacinę medžiagą STYRODUR C kuris yra ekstrudinis polistirenas.
Polistireninis puplastis gaminamas iš plėtriojo polistireno (EPS), kurį šeštajame dešimtmetyje pirmąkart susintetino Vokietijos bendrovė BASF.

Bazinė plėtriojo polistireno medžiaga yra stirolas. Polimerizacijos metu stirolo molekulės jungiasi viena su kita į grandines. Polimerizacijoje dalyvaujant pentanui, gaunama plėtriojo polistireno medžiaga. Ir stirolas, ir pentanas yra angliavandeniliai. Plėtrusis polistirenas aprūpinamas degumą slopinančiu priedu. Dažniausia tai – heksabromciklododekanas (HBCD). Lietuvoje draudžiama naudoti polistireninį putplastį be degumą slopinančių priedų.

GWH klijuotas balkis būvo išbandytas Kauno Technikos Universiteto Architektūros ir Statybos Instituto Statybinės Šiluminės Fizikos Labaratorijoje Šilumos perdavimo koeficiento nustatymui.Bandymų Protokolas Nr. 065SŠF/09U.Bandymas atliktas pagal LST EN ISO 12567-1